Keuring en controle
van mazouttanks

Uw stookolietank laten keuren door VDM Systems

Volgens de wetgeving van België zijn er een aantal voorwaarden waaraan uw tank moet voldoen voor ingebruikname en opslag van stookolie. Deze voorwaarden of criteria verschillen per doeleinde. De voorwaarden voor een particuliere tank sommen we voor u op. Voor professionele tanken kunt u contact opnemen met VDM Systems.
Ondergrondse mazouttanken worden gekeurd met een ultrasoontest. Nadien ontvangt u hiervan een digitaal attest. Op aanvraag kan ook een digitaal tanktestrapport bekomen worden.

Wat te doen als uw mazouttank afgekeurd wordt

Voor zowel bovengrondse als ondergrondse reservoirs geldt de regel dat deze volledig geledigd en gereinigd moeten worden. In geval van een ondergronds reservoir moet u deze ook verwijderen.

Lukt dit niet, dan is er nog de optie om het reservoir te vullen met inerte materialen. Deze beslissing kan alleen gemaakt worden in overleg met een erkend technicus die vervolgens zal kiezen om de afgekeurde tank te vullen met zand, schuim of een ander inert materiaal.

Criteria voor het keuren van particuliere stookolie tanken:

  • Het volume van de tank;
  • De materiaalsoort van de tank;
  • De plaatsing (ondergronds / bovengronds);
  • De ligging van de tank (Vlaanderen, Brussel, Wallonië + binnen of buiten waterwingebieden of beschermingszones).

Heeft u nog vragen in verband met de keuring van uw mazouttank? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met VDM Systems.